Profil och organisation

Namn, fakta och siffror om Bayer

Bayer är ett innovationsföretag med mer än 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. Vi utvecklar nya molekyler för användning i innovativa produkter och lösningar för att förbättra hälsan hos människor, djur och växter. Vår forskning och utveckling baseras på en djupgående förståelse av de biokemiska processerna i levande organismer.

Vår målsättning är att uppnå och bibehålla den ledande positionen på våra marknader, vilket skapar värde för våra kunder, aktieägare och medarbetare. Vår strategi har utformats för att bidra med lösningar på några av de mest omfattande utmaningar som mänskligheten står inför, och göra det på ett sätt som samtidigt stärker vår lönsamhet.

 

Som ett ansvarstagande företag strävar vi efter att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt och uppfylla våra sociala och etiska skyldigheter, och samtidigt ta tillvara på våra intressenters intressen. Medarbetare med en passion för innovation har utmärkta utvecklingsmöjligheter hos Bayer. Allt detta är en del av vår mission:

 

Bayer: Vetenskap för ett bättre liv


Organisation

Fokus på life science

I och med försäljningen av vår verksamhet MaterialScience, nu Covestro*, är nu Bayer ett renodlat life science-företag. I samband med detta har vi gjort förändringar i vår företagsstruktur. Sedan den 1 januari 2016 är Bayer indelat i tre divisioner: Pharmaceuticals, Consumer Health och Crop Science. Animal Health är en separat verksamhet.

 

Vår verksamhet inom life science besitter ledande positioner inom innovationsdrivna tillväxtmarknader. Tillsammans bildar de en stark, attraktiv och balanserad portfölj som är motståndskraftig mot fluktuationer i efterfrågan och potentiella risker. Den tidigare strukturen bestående av ett holdingbolag och subdivisioner har därför ersatts av en integrerad organisation under det starka varumärket Bayer.

 

Den operativa verksamheten är divisionernas ansvar:Divisionen Pharmaceuticals fokuserar på receptbelagda produkter, särskilt för kardiologi och kvinnohälsa, och även på specialläkemedel inom områdena onkologi, hematologi och oftalmologi. Divisionen omfattar även radiologi som tillhandahåller diagnostisk bildutrustning samt kontrastmedel.
     


Divisionen Consumer Health marknadsför främst receptfria produkter inom kategorierna dermatologi, kosttillskott, smärtstillande, mage och tarm, allergi, förkylning och influensa, fotvård, solskydd och kardiovaskulärt riskförebyggande. Dessa produkter omfattar globalt välkända varumärken som Claritin™, Aspirin™, Aleve™, Bepanthen™/Bepanthol™, Canesten™, Dr. Scholl’s™ och Coppertone™.
     


Divisionen Crop Science är verksam inom utsäde, växtskydd och bekämpning av skadedjur och -organismer utanför jordbruket. Den är organiserad i två verksamhetsenheter: Crop Protection/Seeds och Environmental Science. Crop Protection/Seeds marknadsför en stor portfölj med värdefullt utsäde tillsammans med innovativa kemiska och biologiska bekämpningsmedelslösningar. Samtidigt erbjuds också omfattande kundservice för modernt och hållbart jordbruk. Environmental Science fokuserar på användningsområden utanför jordbruket, med en stor portfölj bekämpningsprodukter och – tjänster för hem, trädgård och skogsbruk.
     


Våra produkter för lantbruks- och sällskapsdjur hanteras av verksamhetsenheten Animal Health, som rapporterar till den styrelsemedlem som ansvarar för divisionen Crop Science.

Centrala servicefunktioner

  • Corporate Functions och Bayer Business Services drivs som kompetenscentra gemensamma för koncernen, där servicepaket med företagstjänster utformas.
  • Currenta är tjänsteföretaget som är ansvarigt för hanteringen och driften av Chempark-arbetsplatserna i Leverkusen, Dormagen och Krefeld-Uerdingen.

 

Covestro* är en ledande leverantör av högteknologiska polymermaterial och utvecklar innovativa produktlösningar för en mängd olika, vardagliga användningsområden.

_________

* tidigare Bayer MaterialScience »mer 

 


 

Läs mer på moderbolagets hemsida.
Uppdaterad: 03.04.2017  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×