Redovisning av data

I enlighet med den nya uppförandekoden kommer Bayer att öppet redogöra för vilka värdeöverföringar som gjorts till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer för utveckling och kommersialisering av receptbelagda humanläkemedel. 

Datan gäller värdeöverföringar inom fyra kategorier

Kategorier
Värdeöverföringar
Hälso- och sjukvårdspersonal
Hälso- och sjukvårdsorganisationer
Donationer
- Monetära eller ej
Bidrag till kostnader för arrangemang 1. Registreringsavgifter
2. Resor och logi

1. Sponsoravtal med HCO/tredje part utsedd av HCO att genomföra ett arrangemang
2. Registreringsavgifter (om tillämpligt)
3. Resor och logi
Kostnader för uppdrag och konsultation
1. Arvoden
2. Utlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Forskning och utveckling
Arvoden eller utlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi

 
Tillgång till data för Sverige  >


 

L.SE.COM.05.2016.2266

Uppdaterad: 31.05.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×