Corporate Compliance

Bedriva verksamheten i enlighet med tillämpliga lagar och regler såväl interna som externa

På Bayer är vi fast beslutna att agera med integritet i alla våra affärsförbindelser. Integritet är grundläggande i våra värderingar och vår företagskultur. Vi följer alla tillämpliga lagar och regleringar och iakttar de högsta standarderna för etiskt agerande.

VÅRA PRINCIPER FÖR GOD AFFÄRSSED


 1. Vi konkurrerar på ett rättvist sätt på varje marknad              

 2. Vi uppträder med integritet i alla våra affärsförehavanden   

 3. Vi balanserar ekonomisk tillväxt med ekologiskt och socialt ansvar

 4. Vi följer den handelskontroll som reglerar vår globala verksamhet

 5. Vi tryggar lika möjligheter i handel med värdepapper           

 6. Vi har en rättvisande bokföring och redovisning     
               
 7. Vi behandlar varandra med rättvisa och respekt       
            
 8. Vi skyddar och respekterar immateriella rättigheter            
   
 9. Vi agerar i Bayers bästa intresse                              
              
 10. Vi skyddar och håller personuppgifter säkra 

Läs mer >
Uppdaterad: 07.02.2017  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×