Bayer hör hemma i hela världen

Bayer globalt

Asia-Pacific: En viktig framtidsmarknad

Asien och Stillahavsområdet är med sin enorae tillväxtpotential eat af Bayers viktigaste marknader i framtiden. 2012 genererade Bayers 26.700 medarbetare i regionen en omsättning på 8,8 miljarder Euro.


Europa: Bayers “hemmamarknad”
2012 omsatte Bayer 14,7 miljarder Euro på den europeiska marknaden. Ett omfattende distributionsnätverk tillsammans med de stora produktionsanläggningarna i Tyskland, Belgien, Frankrike, Storbritannien, Italien, Spanien och Finland ger Bayer en stark position i denna ekonomiskt viktiga region, som har en befolkning på nästan en halv milljard människor, bara i de 27 EU-länderna.


Nordamerika: Nya marknader från “kust til kust”

I Nordamerika (USA och Kanada) representeras Bayer via självständiga dotterbolag: Bayer Corporation i USA, med huvudkontor i Pittsburgh, Pennsylvania, och Bayer Inc. i Kanada, med huvudkontor i Toronto, Ontario. Under 2012 hade Bayerkoncernen i Nordamerika en total omsättning för löpande verksamhet på 9,6 miljarder Euro.




Latinamerika, Afrika och Mellanösten: Från Santiago via Cape Town till Tehran

Genom kontinuerliga investeringar och optimering av sina aktiviteter har Bayer etablerat en stark position i hela regionen och åtnjuter en hög grad av kännedom bland konsumenterna. Under 2012 hade Bayer en total omsättning på 6,7 mdkr Euro i regionen.

 



Läs mer om Bayers marknader på

www.bayer.com



Uppdaterad: 03.04.2017  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×