Anmälan av misstänkt biverkning

Människors biologiska reaktioner på läkemedel varierar. Därför kan inte alla oönskade händelser (biverkningar) i samband med användning av läkemedel upptäckas under den kliniska utvecklingen, inte ens av de mest omfattande kliniska studier. Att få kännedom om så många av dessa biverkningar som möjligt, hur sällsynta de än må vara, från hela världen, är av avgörande betydelse för en fortsatt patient- och läkemedelssäkerhet (säkerhetsövervakning).

För Bayer som ett globalt läkemedelsföretag har säkerhetsövervakning en central plats, utöver att följa globala regelverk. Ditt bidrag är viktigt för att göra det möjligt för Bayer att tillhandahålla en aktuell säkerhetsinformation på våra produkter oavsett om du är kund, patient eller sjukvårdspersonal.
 
Om du vill rapportera en biverkning eller reklamation, kontakta hälso- och  sjukvårdspersonal (t ex läkare eller farmaceut) eller Läkemedelsverket.

Förfrågningar kan också skickas till:. Bayer AG, Pharmacovigilance.


Bayer har skyldighet att samla information om biverkning i samband med användandet av våra produkter. Följande information efterfrågas:

     1. Patient (minimum: initialer eller kön eller ålder)
     2. Bayerprodukt
     3. Rapportör
     4. Beskrivning av biverkning

För mer information om hur Bayer AB behandlar dina personuppgifter, vänligen klicka här.

 

* obligatoriska fält

Meld biverkning
1. Patientens kön *


Finns batchnumret för produkten tillgängligt?

10. Får Bayerpersonal kontakta dig vid behov (för eventuell komplettering av information)?*


Om du svarar Ja på fråga 10, vänligen kom ihåg att fylla i kontaktuppgifter.
11. Är du hälsovårdspersonal (läkare, sjuksköterska, barnmorska, apotekare/farmaceut, tandläkare)?

Uppdaterad: 27.06.2018  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×