Fakta om Bayer Nordic

Bayer i de nordiska länderna

Bayer Nordic är en regional enhet inom den internationella Bayerkoncernen. Bayer Nordic omfattar Danmark, Finland, Norge, Sverige och Island, jämte Estland, Lettland och Litauen.
 
Bayer Nordic bildades 1992 och har med åren utvecklats till en av de mest framåtsyftande regionerna inom koncernen. I dag består Bayer Nordic av sex självständiga bolag:

Bayer A/S i Danmark, Bayer Oy i Finland,  Bayer AS i Norge, Bayer AB i Sverige, UAB Bayer i Litauen, OÜ i Estland och SIA i Lettland. 
 

Verksamhet

Bayer Nordic har ca. 1200 anställda och den huvudsakliga verksamheten består av försäljning, service och marknadsföring av Bayer-koncernens och Lanxess produkter.

I Turku (Finland) och Oslo (Norge) har Pharmaceuticals divisionen globala produktions- och forskningsanläggningar . 

 

Verksamheten är uppdelad på sex operativa enheter:
  • Pharmaceuticals
  • Consumer Health
  • Crop Science
  • Animal Health
  • Bayer Agency Business

Dessutom tillhandahåller Bayer Business Services interna tjänster inom Bayer Nordic.
 

Uppdaterad: 20.12.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×