Forskning & Utveckling

Forskning för att mätta den växande globala befolkningen

Att mätta den växande globala folkmängden är en av de största utmaningarna som jorden står inför. Vår planet kommer 2050 vara hem för mer än nio miljarder människor. Samtidigt minskar mängden jordbruksmark på grund av ökad urbanisering, högre salthalt och jorderosion. Dessutom påverkar extrema väderförhållanden som torka och översvämningar skördarnas kvalitet och kvantitet. Bayer är det tredje största innovativa lantbruksföretaget i världen och vi strävar efter att göra lantbruksekonomin mer produktiv.

 

Något av det vi prioriterar högst inom forskningen:

Öka skörden

Växter, precis som människor, påverkas av stress. Och deras stressnivåer ökar då klimatförändringarna påverkar deras förmåga att klara av torka, översvämningar och temperaturskillnader.

Hur gärna vi önskar det, kommer dessa problem inte att försvinna. Vårt första steg är att göra växter bättre på att hantera problem - så att de kan ge rikare skördar även under svåra förhållanden. Till exempel försöker våra forskare hitta svaret på den genetiska gåtan om växters stresstolerans.

Nya hybridfröer kan också förbättra skörden. Det har vi redan åstadkommit genom att öka raps- och risskörden med 30 procent, jämfört med öppenpollinerade plantor.

 

Förbättra växtegenskaper

Kan vi göra en tomat godare eller bomull starkare? Kan riset bli hälsosammare eller en melon enklare att äta? Ja, allt det ovanstående är möjligt. Och det är bara exempel på de många egenskaper som vi kan förbättra hos våra grödor.

Faktum är att vi lanserar 70 nya variationer av utsäde för grönsaker på marknaden varje år, och alla erbjuder lantbrukarna åtminstone en ny egenskap som kommer dra till sig kundernas uppmärksamhet.

Rapsolja är ett annat exempel på förbättringar som aldrig tar slut. Vi hjälper till att minska halterna av ohälsosamma transfettsyror som kan uppkomma under bearbetningen.

Och eftersom jordbrukarna måste använda ogräsmedel att döda ogräs, hur kan de undvika att döda sina egna grödor på köpet? Vi hjälper till att skapa växter som är tillräckligt starka för att stå emot och till och med bryta ner ogräsmedel – tack vare skyddsämnen som forskarna har använt i andra tillämpningar under 30 år eller tekniker baserade på genteknik som gör grödor toleranta mot ogräsmedel.

Det slutar inte här. Vi har också gått vidare med att kombinera herbicidresistens med bekämpning av larver i vår TwinLink™-teknik, som blev godkänd i USA under 2012. Vi vill dock helst hjälpa växter att hjälpa sig själva genom att avvärja specifika skadedjur som hotar deras överlevnad.

Förbättra växtskyddsmedel

En produkt är endast ett steg på vägen. Det finns alltid något bättre som väntar runt hörnet. Sjukdomar kan snabbt bli resistenta mot bekämpningsmedel – så påtryckningarna för att hitta ämnen som hindrar att detta sker finns alltid där. De mest spännande genombrotten sker när vi utnyttjar naturens egna processer, som till exempel med Movento™ som använder växtsaften för att fördela det aktiva ämnet i hela växten. Dåliga nyheter för skadedjur, oavsett var de bor i och äter av den .

Andra genombrott från våra labb inkluderar det långvariga ogräsmedlet Alion™ som bekämpar ogräset i perenna grödor, såsom citrusfrukter, nötter, vindruvor, kärnfrukter och stenfrukter. Och fungiciden Luna™, som bekämpar ett stort antal svampsjukdomar på fälten och förhindrar ruttnande under förvaring.


Ytterligare ett område att hålla ögonen på: att hitta svaret till hantering av skadedjur och organismer baserat på biologiskt aktiva substanser, som bidrar till ett hållbart jordbruk. Detta inkluderar våra produktlinjer Votivo™ för behandling av utsäde och även sprejen Natria™, som innehåller det naturliga aktiva ämnet från nimträd som bekämpar sugande och bitande skadeinsekter.
Uppdaterad: 18.02.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×