Forskning & Utveckling

Forskning för medicinska framsteg till förmån för patienten

Bayer är det enda globala företaget som forskar för att främja hälsa hos såväl människor som djur och växter. Genom ett systematiskt och intensivt samarbete mellan forskare från olika specialistområden skapas nya lösningar. Bayer främjar en innovationskultur bortom landsgränser och forskningsområden, vilket resulterar i allt från världsberömda läkemedel till högteknologiska plattformar, från innovativ diagnosteknik till veterinärmedicinska läkemedel.

Bayers forskningsområden

Pharmaceuticals


Dr. Jürgen Klar og Dr. Michael Böttger Bayer i Wuppertal
utvärderar bilder som visar tillståndet i blodkärlen längst bak i ögat.


Upptäckten av nya läkemedel i divisionen Pharmaceuticals fokuserar på områdena kardiologi, onkologi, oftalmologi, hematologi, radiologi och gynekologi.

» Examples of New Active Ingredients from Pharmaceuticals Research (på Bayers globala webbplats).

 

Consumer Health


Andreas Werner ochFrancesco Lo Grande rengör och övervakar omrörningsstavarna i en salvamixer för framställning av Bepanthen™ salva

I vår Consumer Health-division fokuserar våra produktutvecklingscentra i Morristown, New Jersey och Memphis, Tennessee, USA, samt i Gaillard, Frankrike på forskning och utveckling av receptfria läkemedel, medicinska hudvårdsprodukter, fotvårdsprodukter, solskyddsmedel och kosttillskott. Våra utvecklingsstrategier anpassas efter slutkonsumenten och är inriktade på att utöka och förbättra vår varumärkesportfölj genom nya produkter och tillförselsätt. Vi arbetar också för att omklassificera läkemedel som nu är receptbelagda till att bli receptfria läkemedel. Under 2014 introducerade vi ett antal nya, utvidgade produktlinjer för olika marknader. De omfattade nya tillförselsätt och användning av varumärken som Canesten™, Bepanthen™/Bepanthol™, Coppertone™ och Dr. Scholl’s™.

Animal Health


Laborant Caroline Geier undersöker spolmask i ett laboratorium i Monheim

I divisionen Animal Health fokuserar vår forskning och utveckling på antiparasitmedel, antibiotika och läkemedel för behandling av icke-infektionssjukdomar. Vi driver FoU-centra i Tyskland, USA, Nya Zeeland och Brasilien. Vår centrala forskning utförs i Monheim, Tyskland. Vi förstärker verksamheten genom att kontinuerligt identifiera nya produktutvecklingar genom våra befintliga samarbetsprojekt.

 

Så här utvecklas ett läkemedel

Uppdaterad: 18.02.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×