Vi arbetar för ett bättre liv

Socialt Ansvar

Socialt ansvar är en integrerad del av Bayers hållbarhetsstrategi och vår verksamhet. Vi betraktar oss själva som en ansvarig ”corporate citizen” i de över 150 länder vi har verksamheter.

Vi bidrar vi till det lokala samhället i mer än sociale 300 projekt som är fokuserade inom följande områden:

 

Utbildning och forskning 
Miljö och natur 
Hälsa och sociala behov 
Sport 
Kultur

Målet med projekten är att förbättra människors framtidsutsikter. Vi stöttar till exempel skolbarn och begåvade forskare och hjälper unga miljöforkaktivister över hela världen. Vi bidrar med hälsovård i mindre välbeställda länder och ger stora bidrag till social interaktion genom kultur och sport.

Globala aktiviteter

Bayer är den första privata samarbetspartnern i FN’s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Programme) och hjälper till med att skapa uppmärksamhet kring hållbar användning av naturens resurser bland unga människor från hela världen.

 

 

Med dessa och många andra initiativ arbetar vi för att skapa ett bättre liv i i linje med vår mission: “Bayer: Science For A Better Life”.

Uppdaterad: 01.09.2015  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×