• Fokus ämnen

    Framtidens lantbruk

    I nära samarbete med alla parter involverade i jordbruket vil Bayer globalt bidra till att säkra riklig och...

    Läs mer

Hållbarhet

Hållbar utveckling

På Bayer menar vi att grunden för en hållbar utveckling är att uppnå balans mellan ekonomi, socialt ansvar och miljöhänsyn.  

Läs mer

Socialt ansvar

Vi arbetar för ett bättre liv

Socialt ansvar är en integrerad del av Bayers hållbarhetsstrategi. Vi betraktar oss själv som en ansvarig "corporate citizen" i de mer än 150 länder vi driver vår verksamhet.

Läs mer

Hållbara produkter

Product Stewardship

Vi bedömer möjliga hälso- och miljörisker av en produkt längs hela värdekedjan. Det börjar med forskning och utveckling och fortsätter genom produktion, marknadsföring och användning av kunden till förfogande.

Läs mer
Uppdaterad: 25.04.2014  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×