Hållbarhet och produktansvar

Biobäddar - miljöskydd i lantbruket

Phytobac®: Bayer stöttar forskning av Biobäddar

Bayer CropScience stöttar forskning av ’biobäddar’ för att göra det lättere för lantbrukare att använda växtskyddsmedel utan att skada miljön.

Kunskapen om växtskyddsmedeln är omfattande. Vi känner till deras nedbrytningstid, och hur de ska användas i godkända koncentrationer. Det kan uppstå rpoblem när lantbrukaren ska fylla på och rensa sin spruta. Spill kan resultera i punktvisa föroreningar. I dessa situationer kan en så kallad biobädd som använder sig av naturens egna nedbrytningsmetoder för att förhindra en punktförorening av miljön.


Vad är en biobädd?
En biobädd är ett ställe d'r man bryter ner rester av växtskyddsmedel som uppstår i saqmband med rengöring eller påfyllning av spruta. En biobädd är en container, som indehåller en blanding af material där mikroorganismer kan arbeta. Biobäddar är en svensk uppfinning och i de första bäddarna var botten förseglad med ett lager av lera och fylld med en blandning av 25 % jord, 50 % halm och 25 % shpagnum. I dag experimenteras det med olika sammansättningar. Biobäddar placeras i närheten av en tvättanläggning, och syftet är att minimera risken för punktförorening, när man fyllerpå  och rensar sin spruta. 

 

Biobäddar kan utformas på manga sätt
En biobädd kan vara nedgrävd på gården och med en körramp över den vara kunna ställa sprutan på, när den fylls eller parkeras.

En biobädd kan också placeras vid sidan av en tvättplats, där sprutan kan fyllas på, tvättas eller parkeras, när den är urtvättad. Allt tvättvatten såväl som regnvatten från tvättplatsen samals upp i en behållare eller förångas. Mängden av vatten kan minimeres, om tvättplatsen är övertäckt. 

 

 

Phytobac® är ett Bayer CropScience registreret varumärke och et certificeret biobädd-koncept, som i dag är vitt utbrett i Frankrike. Konceptet består av, att lantbrukare får experthjälp från planering till etablering och vägledning för användning och evaluering vf systemet, när det är i drift.

Bayer lancerar nytt danskt forskningsprojekt
En undersökning bland lantbrukare i Frankrike, som använder Phytobac®-systemet, dokumenterar, att systemet är lätt, praktiskt, miljävänligt och kostnadseffektivt att anvenda, och att det samtidigt medverkar till att förbättra lantbrukets image.

 

Bayer CropScience har under 2012 startat ett danskt forskningsprojekt, som ska dokumentera, om Phytobac®-systemet är lika effektivt i nordiska förhållanden, som det har visat sig vara i Frankrike.

 

 

Sådan fungerer en Phytobac® unit

Principskissen för en Hermex® Phytobac® unit, var spillvatten med kemikalierester samlas upp i tanken till veänster. Tillförsel av spillvattnet till den mikrobiologiska substansen i containeren till höger kan styras med hjälp av fuktighetsmätning. Härmed säkras en optimal miljö genom att det är öppet i sidorna, och därmed kan den genomströmmande vinden öka vattenavdunstningen.

Uppdaterad: 29.04.2014  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×