Hållbarhet

Hållbar utveckling

Hos Bayer menar vi att grunden för en hållbar utveckling är att uppnå balans mellan ekonomi, socialt ansvar och miljöhänsyn.

 

Vi arbetar långsiktigt med att utveckla innovativa produkter som kan bidra till att spara på de resurser som finns, behandlar miljön på ett ansvarigt sätt och gör det möjligt att globalt bidra till att skapa ett sunt och humans samhälle. Ekonomisk framgång är en förutsättning för att långsiktigt kunna driva denna utveckling.  

Bayers globala insats

Vi har ett omfattande Sustainability Program och har udvecklat hållbara ledningssstrukturer och strategier och mål, som vi kan bedömas utifrån.

 

I vår årliga Sustainable Development Report berättar vi bland nnat. om hur vi omsätter vårt engagemang till de tio principersom finns  i Global Compact, och vi rapporterer utifrån riktlinjerna i "the Global Reporting Initiative" (GRI) och OECD. 

Nordiskt fokus på hållbara produkter

Att bidra till en hållbar utveckling handlar också om att ta ansvar för våra produkter cch deras påverkan på samhället och miljön.  

Vi arbetar aktivt med Product Stewardship

Det innebär att vi i varje fas av  produktens livstid undersöker om något kan göras ännu bättre med tanke på miljö och hälsa för både människor och djur - hela vägen från laboratoriet till användnind, nedbrytning och destruktion.  

Uppdaterad: 01.09.2015  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×