Xarelto® (rivaroxaban)

Information för patienter

Till dig som har förmaksflimmer och behandlas med Xarelto

Förmaksflimmer >

Till dig som behandlas för venös tromboembolism med Xarelto

Venös thromboembolism >