Xarelto® information för patienter

Frågor och svar

Du kan äta vad du vill och alkohol i måttliga mängder påverkar inte behandlingen.

  • Under de tre första veckorna ska du ta Xarelto 15 mg två gånger om dagen i samband med frukost och middag. Om en dos glöms, ska du ta tabletten så fort du kommer ihåg det för att säkerställa intag av 30 mg Xarelto om dagen.
  • Därefter, dvs. efter de tre första veckorna , ska du ta Xarelto 20 mg en gång om dagen i samband med måltid. Om en dos glöms, ska du ta tabletten så fort du kommer ihåg det. Har du missat en hel dag ska du fortsätta följande dag som tidigare. Dubbla aldrig dosen för att kompensera en glömd tablett.

Kontakta din läkare omedelbart om du har tagit för många tabletter. Risken för blödning ökar om du tar för mycket Xarelto.

Läs mer om biverkningar.

Ta inte antiinflammatoriska läkemedel som t.ex. Voltaren, Naproxen eller acetylsalicylsyra utan att först ha frågat din läkare. Värktabletter som innehåller paracetamol, t.ex. Alvedon och Panodil går bra att ta tillsammans med Xarelto. Det är viktigt att du informerar din läkare om vilka andra läkemedel du eventuellt använder, det gäller även receptfria läkemedel och naturläkemedel. Din läkare avgör hur du ska göra med behandlingen.

Om du ska genomgå en planerad operation, biopsi eller t ex dra ut en tand ska du kontakta och informera din läkare eller tandläkare om att du behandlas med Xarelto.

Det är ingen större skillnad på effekten av Xarelto mellan olika individer. Xarelto ska tas tillsammans med mat för att säkerställa upptaget av läkemedlet, men någon speciellt anpassad kost är inte nödvändigt. Du behöver därför inte mäta effekten regelbundet genom blodprov. Tar du samma dos av Xarelto varje dag får du förväntat skydd mot blodpropp och därmed minskad risk för stroke.

Du kommer att få ett kort av din läkare eller sjuksköterska med information om att du behandlas med Xarelto. Det ska du alltid bära med dig och visa när besöker eller ska få behandling hos läkare, tandläkare eller annan vårdgivare.

Har du frågor Xarelto?

Prata med din läkare eller sjuksköterska på mottagningen som sköter din behandling.

När blodet inte cirkulerar ordentligt ökar risken för blodproppsbildning.

L.SE.MKT.05.2018.3373