Pharmaceuticals

Bayer Pharmaceuticals fokuserar på receptbelagda produkter, särskilt inom kvinnohälsa och kardiologi, och på specialläkemedel inom områdena onkologi, hematologi och oftalmologi. Divisionen omfattar även radiologi som tillhandahåller diagnostisk bildutrustning samt kontrastmedel.

Researcher with Aspirin tablet

Med våra innovativa produkter strävar vi efter att uppnå positiva behandlingsresultat för patienter och samtidigt tillmötesgå de växande kraven från läkare och hälsomyndigheter.

På medellång sikt bör särskilt våra nylanserade produkter inom kardiologi, hematologi, oftalmologi och onkologi bidra till en ökad omsättning. För att säkra den långsiktiga tillväxten kommer vi att ytterligare utöka forskning i tidig fas och driva på den kliniska utvecklingen av möjliga aktiva substanser. Dessutom fortsätter vi att systematiskt komplettera vår utvecklingsportfölj genom licensavtal och förvärv.

Har du en medicinsk fråga om Bayers produkter? Se Bayer Medicinsk Information.

Mer information om Bayer Pharmaceuticals på www.pharma.bayer.com

Produkter som Bayer tillhandahåller

PP-GEN-SE-0005-1