Crop Science

Genom forskning och utveckling strävar vi efter långsiktiga och hållbara lösningar. Crop Science är en global verksamhet som tack vare sin innovationsförmåga har en ledande position inom växtskydd, utsäde och bioscience.

 

Bayers Crop Science division är ett av världens största företag inom insatsmedel till lantbruket. Genom forskning och utveckling arbetar Bayer för en förbättrad levnadsstandard och en stabilare livsmedelsförsörjning i världen. I vårt dagliga utvecklingsarbete strävar vi efter långsiktiga och hållbara lösningar världen över. Nyckeln till vår position är den expertis vi har inom forskning och innovation. Nya aktiva substanser och moderna teknologier löser morgondagens utmaningar för lantbruket.

Crop Science består av två enheter: Crop Protection levererar lösningar som skyddar växter mot ogräs, sjukdomar och skadedjur samt skydd av frön. Seeds arbetar med nya lösningar inom bioteknologi, växtförädling och utveckling av hybrider. Allt med målet att förbättra kvaliteten på grödorna och därmed öka skördarna.

Läs mer om våra produkter på www.cropscience.bayer.se
eller skicka ett mail till bcssverige@bayer.com.