Consumer Health

Med sitt breda utbud av ikoniska varumärken strävar Consumer Health efter att hjälpa människor att göra mer för sin hälsa och sitt välmående. Detta ökar inte bara människors livskvalitet, utan kan också minska kostnaderna för behandlingar.

Den snabba förändringstakten på den globala sjukvårdsmarknaden kännetecknas av en ökande trend mot konsumentcentrerad vård. Consumer Healths egen omfattande historia inom egenvård började 1899 då Bayer lanserade sitt globala konsumentvarumärke Bayer Aspirin™.

Idag erbjuder divisionen konsumenterna några av världens mest kända och betrodda receptfria läkemedel, kosttillskott och andra egenvårdsprodukter. Divisionens balanserade portfölj innehåller starka varumärken mot allergi, smärta, hosta och förkylning, hudvård, fotvård, mage och tarm, kosttillskott och solskydd.

Consumer Health Division är ledande bland världens konsumenthälsovårdsföretag. Divisionen har verksamhet i mer än 100 länder och driver 18 tillverkningsanläggningar och fyra centra för forskning och utveckling av produkter. Consumer Healths mål är att ytterligare expandera sin starka ställning på marknaden med syfte att vara marknadsledande i de länder och kategorier där de finns. Ett viktigt fokus är att främja integrationen av de konsumentföretag som 2014 förvärvades från Merck & Co., Inc. och Dihon Pharmaceutical Group Co., Ltd. i Kina.

Med mer än 170 varumärken runt om i världen och 17 receptfria varumärken som genererar en årlig försäljning på mer än 100 miljoner euro vardera, är Consumer Health väl positionerat för att dra nytta av den ihållande tillväxtprognosen för marknaden för receptfria mediciner.

Har du en medicinsk fråga om Bayers produkter? Se Bayer Medicinsk Information.

Information om Consumer Health på Bayer finns på www.consumerhealth.bayer.com

Produkter som Bayer tillhandahåller

PP-GEN-SE-0005-1