Animal Health

Bayers Animal Health är en global ledare inom djurhälsa. Vårt utbud av innovativa behandlingsmetoder och lösningar hjälper djurens hälsa och de bönder, veterinärer och djurägare som tar hand om dem. Ansvarsfulla relationer mellan människor, sällskapsdjur och boskap innebär att ta hand om djurens hälsa och välbefinnande.

Djuren spelar en allt viktigare roll i våra liv blir. Människor och djur lever idag närmare varandra och det har därför blivit allt viktigare att skydda människor från spridningen av sjukdomar. Bayer har sedan 1919 säkrat en ledande position inom forskning och utveckling av produkter för djurhälsa och bekämpning av skadedjur. Vi utvecklar kontinuerligt nya, bättre produkter och förbättrade lösningar till förmån för djuren i våra liv.

Sällskapsdjur

Hundar och katter är människans följeslagare, och den roll de spelar som våra följeslagare blir allt viktigare. Att hålla denna nära relation hälsosam är inte bara en skyldighet mot våra sällskapsdjur, det skyddar också människor från spridningen av sjukdomar. Djurälskare förväntar sig i allt större utsträckning att deras fyrbenta vänner får samma vårdkvalitet som de själva får. De krav som ställs på djurhälsa och medicinsk vård ökar. Vi lever upp till dessa krav på nya innovationer genom vår devis: Science for a Better Life.

Lantbruksdjur

Friska djur är en viktig del av vårt dagliga liv och är avgörande för den globala folkhälsan. Allt eftersom världens befolkning växer, växer också efterfrågan på säkra och högkvalitativa animaliska proteiner som mjölk, ägg, kött och fisk. För att tillhandahålla detta krävs bra och hållbara jordbruksmetoder, samt veterinärmedicinska läkemedel som förebygger sjukdomar, behandlar sjuka djur och bekämpar sjukdomsutbrott.

Bayer erbjuder därför veterinärer och lantbrukare innovativa läkemedel och lösningar som bidrar till livskvalitet, hälsa och välbefinnande för boskap runt om i världen. Bland de viktigaste områdena är behandling och förebyggande av parasitsjukdomar, liksom antiinfektionsmedel, farmakologiska behandlingsmetoder och hygien inom lantbruket. Vi strävar efter att kontinuerligt upptäcka och utveckla nya och innovativa behandlingar för att göra världen till en bättre plats för djur och människor.

Strategi

Vårt mål på Animal Health är att stärka vår ledande position på husdjursmarknaden och uppnå lönsam tillväxt på boskapsmarknaden. Vi strävar efter att uppnå detta genom att utöka vår verksamhet inom forskning och utveckling samt genom selektiv inlicensiering och förvärv.

Information om Bayers Animal Health finns på www.animalhealth.bayer.se

Våra produkter

www.animalhealth.bayer.se/sv/produkt finns en lista med alla våra produkter och läkemedel till sällskapsdjur och lantdjur. Där finns också länkar till mer information om varje produkt.

PP-GEN-SE-0005-1