Animal Health

Animal Health har från och med den 1 augusti överförts till Elanco Denmark ApS: www.elanco.se

Kontakt - telefon: +46 8 411 77 00, mail: info.sweden@elanco.com

Anmälan av misstänkt biverkning/ Reklamation
Skriv om händelsen till oss på pharmacovigilance.nordics@elancoah.com eller rapportera det direkt till Läkemedelsverket.