Fakta och siffror

Profil och organisation

Bayer är ett life science-företag med mer än 150 års erfarenhet och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. Vi utvecklar nya innovativa produkter och lösningar för att förbättra hälsan hos människor, djur och växter.

En växande och åldrande befolkning kräver tillgång till mat och hälsovård. Med våra innovativa produkter bidrar vi till lösningar på några av vår tids största globala utmaningar. Vår forskning och utveckling fokuserar på att förebygga, lindra och behandla sjukdom. Vi bidrar också till en säker livsmedelsförsörjning genom utsäde, växtskydd och tjänster för jordbruk.

Vår målsättning är att skapa värde för våra kunder, aktieägare och medarbetare och stärka vår lönsamhet. Vi strävar efter att bedriva verksamheten på ett hållbart sätt med socialt och etiskt ansvarstagande. Medarbetare med en passion för innovation har fantastiska utvecklingsmöjligheter hos Bayer.

Tillsammans arbetar vi för vårt uppdrag:

Bayer slogan

Organisation

Bayer Group är en life science-koncern med tre divisioner – Pharmaceuticals, Consumer Health och Crop Science inklusive Animal Health. Centrala funktioner och tjänster samt serviceföretaget Currenta stöder affärsområdena.

Bayer Group består av 420 bolag. I december 2018 var antalet anställda 117 000 i 90 olika länder runtom i världen. Huvudkontoret ligger i Leverkusen i Tyskland.