Samarbete med hälso- och sjukvårdspersonal

Så här samarbetar Bayer med hälso- och sjukvårdspersonal

Industri och hälso- och sjukvårdspersonal samarbetar i en rad aktiviteter inom preklinisk forskning, klinisk utveckling och praxis och patientgruppers behandlingsresultat.

I och med att hälso- och sjukvårdspersonal har direktkontakt med patienterna får de en avgörande erfarenhet och kunskap om sjukdomar och patienternas behandlingsresultat vilket spelar en avgörande roll för oss i vårt arbete att utveckla patientvård, behandlingsalternativ och patientgruppers behandlingsresultat.

Samarbetsexempel 1: Kliniska prövningar Patienten behöver tillgång till rätt läkemedel

Bara genom ett nära samarbete mellan industrins egna experter och externa forskare och hälso- och sjukvårdspersonal, kan patienter få glädje av den ovärderliga medicinska kunskapen som finns världen över. Vi är övertygande om att ett samarbete kring denna kunskap ger oss en bättre förståelse för sjukdomar och hur vi snabbare kan utveckla bättre läkemedel. Den behandlande läkaren och annan sjukvårdspersonal genomför kliniska studier i enlighet med ett studieprotokoll som har godkänts av Läkemedelsverket och en etikprövningsnämnd. På så sätt utgör de länken till de patienter som medverkar i kliniska prövningar och ansvarar för att samla in data. Den kunskap och den tid som hälso- och sjukvårdspersonalen och – organisationerna bidrar med i en klinisk prövning ska därför kompenseras på ett tillbörligt sätt.

Samarbetsexempel 2: Bidra med utbildning av läkare
Patienterna behöver de bäst informerade läkarna

Bayer utvecklar innovativa läkemedel. Nya behandlingar måste introduceras och förklaras för hälso- och sjukvårdspersonalen för att säkerställa så att läkemedlen används på rätt sätt. Därför stödjer vi utbildningen av hälso- och sjukvårdspersonalen. Detta är för att säkerställa att läkarna har tillgång till den senaste medicinska forskningen och på så sätt kan välja det bästa behandlingsalternativet för sina patienter. Först då har vi uppfyllt vår föresats att de läkemedel vi utvecklar används på rätt sätt.

Infographic informed doctors