Redovisning av data

I enlighet med den nya uppförandekoden kommer Bayer att öppet redogöra för vilka värdeöverföringar som gjorts till hälso- och sjukvårdspersonal och hälso- och sjukvårdsorganisationer för utveckling och kommersialisering av receptbelagda humanläkemedel.

Datan gäller värdeöverföringar inom fyra kategorier

KategorierVärdeöverföringar
Hälso- och sjukvårdspersonalHälso- och sjukvårdsorganisationer
Donationer-Monetära eller ej
Bidrag till kostnader för arrangemang
  1. Registreringsavgifter
  2. Resor och logi
  1. Sponsoravtal med HCO/tredje part utsedd av HCO att genomföra ett arrangemang
  2. Registreringsavgifter (om tillämpligt)
  3. Resor och logi
Kostnader för uppdrag och konsultation
  1. Arvoden
  2. Utlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi
Forskning och utvecklingArvoden eller utlägg för omkostnader förknippade med uppdraget eller konsultationen t ex resa och logi