Betalningar till sjukvårdspersonal

Öppen rapportering av värdeöverföringar

Bayer har beslutat att öppet redovisa de värdeöverföringar som görs till hälso- och sjukvårdspersonal eftersom.

Samarbete som gynnar såväl patienter som samhället

Samarbete mellan läkemedelsindustri och hälso-och sjukvårdspersonal har lett till ett stort antal innovativa läkemedel och har förändrat hur sjukdomar påverkar våra liv. Vi på Bayer är övertygade om att ett nära samarbete med, och fortsatt utbildning av, hälso- och sjukvårdspersonal är en förutsättning för att åstadkomma bättre resultat för de patienter vi vill hjälpa.
Hur Bayer arbetar tillsammans med hälso- och sjukvårdspersonal >

Läkemedelsindustrin - Hälso- och sjukvårdspersonal: Ett strikt reglerat förhållande

Vi respekterar till fullo hälso- och sjukvårdspersonalens självständighet och integritet och när vi samarbetar med medicinska experter följer vi de tydliga lagar och regler som finns för samverkan mellan industrin och hälso- och sjukvårdspersonal. Till detta kommer ett antal transparensregler, såsom the Sunshine Act i USA, European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) uppförandekod i Europa och ett antal lokala rapporteringskrav.
Vad innebär öppen redovisning av värdeöverföringar? >

Öppen redovisning av värdeöverföringar

Som medlem av den europeiska läkemedelsindustriföreningen - European Federation of Pharmaceutical Industries and Associations (EFPIA) - implementerar Bayer en ny etisk uppförandekod som innebär att värdeöverföringar som görs mellan läkemedelsindustrin och hälso- och sjukvårdspersonal samt hälso- och sjukvårdsorganisationer kommer att göras publika. Vi kommer att redovisa överföringarna på vår globala hemsida samt på våra lokala hemsidor.
Vad innebär öppen redovisning av värdeöverföringar? >

Sammanställning av data

Så här samlar vi in och sammanställer de värdeöverföringar som gjorts till hälso- och sjukvårdspersonal och få tillgång till sammanställningen.
Få tillgång till redovisningen av data >