Corporate Compliance Policy

Bedriva verksamheten i enlighet lagar och regler

På Bayer är vi fast beslutna att agera med integritet i alla våra affärsförbindelser. Integritet är grundläggande i vår företagskultur. Vi följer alla tillämpliga lagar och etiska riktlinjer.

Corporate Compliance beskriver Bayers principer för affärsuppförande. Vi är noga med och stolta över att göra saker rätt. Varje dag behöver vi utöva gott omdöme, agera med integritet och följa principerna i vår policy.

Våra prinicper för god affärssed

  1. Vi konkurrerar på ett rättvist sätt på varje marknad
  2. Vi uppträder med integritet i alla våra affärsförehavanden
  3. Vi balanserar ekonomisk tillväxt med ekologiskt och socialt ansvar
  4. Vi följer den handelskontroll som reglerar vår globala verksamhet
  5. Vi tryggar lika möjligheter i handel med värdepapper
  6. Vi har en rättvisande bokföring och redovisning
  7. Vi behandlar varandra med rättvisa och respekt
  8. Vi skyddar och respekterar immateriella rättigheter
  9. Vi agerar i Bayers bästa intresse
  10. Vi skyddar och håller personuppgifter säkra