25.02.2016

Ännu ett rekordår för Bayer

Bayer hade ett mycket framgångsrikt år 2015, såväl strategiskt som operationellt. Försäljningen nådde den högsta nivån i företagets historia: över 46 miljarder Euro. EBITDA before special items steg markant med cirka 18 procent och innebar ett nytt rekord på över 10 miljarder Euro.

Sett ur ett strategiskt perspektiv har Bayer under förra året dessutom renodlat sin verksamhet till life science. I höstas börsintroducerades divisionen med högteknologiska material, MaterialScience, och blev ett självständigt bolag i namnet Covestro. Samtidigt genomfördes en omorganisation för att säkerställa bolagets fortsatta framgångsrika utveckling. Bayers globale VD och styrelseordförande, Marijn Dekkers, förutspår även ett starkt 2016.

 

Försäljningen för samtliga divisioner steg med 12,1% till 46,3 miljarder Euro (2014: 41,3 miljarder Euro). Efter justeringar för valuta- och portföljeffekter var ökningen 2,7 %. EBITDA before special items ökade med drygt 18 % till drygt 10 miljarder Euro (2014: 8,7 miljarder Euro). Nettointäkterna ökade med 20 % till 4,1 miljarder Euro och vinsten per aktie steg med 16 % till 6,83 Euro (2014: 5,89 Euro).

 

Divisionen HealthCare ökade försäljningen med 19,9 % efter justeringar för valuta- och portföljeffekter till 22,8 miljarder Euro (2014: 19 miljarder Euro). Förklaringen till det är såväl de nyligen lanserade receptbelagda läkemedlen samt en stark försäljning i den receptfria verksamheten. Consumer Health ökade försäljningen med 5,1 % efter justeringar för valuta- och portföljeffekter till 9,1 miljarder Euro.

 

Inom jordbruksdivisionen, Crop Science, ökade försäljningen med 9,2 % efter justeringar för valuta- och portföljeffekter till 10,3 miljarder Euro (2014: 9,4 miljarder Euro) och med en snabbare takt än våra viktigaste konkurrenter - detta trots sämre marknadsförutsättningar.

 

Bayer förutspår ytterligare tillväxt under 2016

  • Vi tror på en ökad tillväxt sett till både försäljning och vinst baserat på detta rekordår, säger Marijn Dekkers, global VD och styrelseordförande i Bayer. Dekkers underströk även vid dagens presskonferens att innovation utgör fundamentet i Bayers framgång. Med 15 000 anställda världen över som arbetar med forskning och utveckling ökade Bayer sin investering i denna del av verksamheten till 4,3 miljarder Euro.
  • Samtidigt som vi ökar våra investeringar i forskning och utveckling, måste vår omvärld värdesätta, stödja och möjliggöra innovation. För att Bayer som bolag ska kunna frigöra vår maximala innovativa potential, krävs att Europa blir en mer innovationsvänlig miljö. Jag anser att Europa bör introducera en slags innovationsprincip som går ut på att följa upp hur regleringar påverkar företags innovationsförmåga, säger Marijn Dekkers.

 

För mer information, välkommen att kontakta:

Carolin Wiken, kommunikationsansvarig Bayer AB, tel: 08-580 224 63 alt carolin.wiken@bayer.com

Uppdaterad: 16.03.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×