14.06.2019

Välkommen till Bayer i Almedalen 2019

Några av vår tids stora samhällsutmaningar finns inom hälsa och mat. Hur ser utvecklingen ut? Hur kan vi säkra alla människors näringsbehov och förbättra vår hälsa? Bayer arrangerar fem seminarier under årets Almedalsvecka.
Almedalen. Bild: Wikimedia Commons

Årets Almedalsvecka inleds i slutet på juni. Bayer arrangerar totalt fem seminarier. De kommer att handla om hälsa och matproduktion.

Söndag 30 juni kl 16.00 inleder vi med seminariet ”Framtidens mat – hälsokälla eller klimatbomb?” Det arrangeras ihop med Dagens Nyheter i deras tält på Strandgatan. Program

Onsdag 3 juli har vi fyra seminarier med inriktning hälsa och sjukvård. Alla är i Bayers seminarielokal på Hästgatan 2 i Visby.

09.00 ”Varför dör människor av låg kunskap om hjärtkärlsjukdomar i Sverige?” Program

11.00 ”Får den som lever se?” Program

13.00 ”Precisionsmedicin – är sjukvård och patienter förberedda?” Program

15.00 ”Hur kan vi bli bättre på att informera unga om sex och prevention?” Program

Som ett globalt företag med drygt 150 års historia och kärnkompetens inom inom både hälsa och jordbruk, har Bayer ett brett perspektiv på life science. Vi vill inbjuda till en diskussion om utveckling och vad vi och andra samhällsaktörer behöver göra för att bidra till FNs hålllbarhetsmål kring hunger och hälsa. Tillsammans kan vi ge möjlighet till bättre liv i framtiden.

Varmt välkommen till våra seminarier i Almedalen!