09.08.2018

Tomer Feffer ny VD för Bayer i Sverige

Den 1 augusti tillträdde Tomer Feffer som ansvarig för Bayer i Sverige och för Bayers läkemedelsdivision i Skandinavien. Han kommer närmast som VD för Bayer i Israel.
– Det är en ära och förmån för mig att ta över som VD för Bayer Sverige och bli del av nästa etapp på den resa som började för 71 år sedan med etablering av Bayer i Sverige. Företaget har gjort en fantastisk resa med hållbar tillväxt de senaste åren. Sverige är ett av de mest innovativa länder i världen och Bayer ska fortsätta utveckla och tillgängliggöra produker inom hälsa och jordbruk i samverkan med andra, säger Tomer Feffer.

Tomer är israel och har sedan 2011 varit VD för Bayer i Israel. Han har tidigare varit generalsekreterare för den israeliska läkemedelsindustiföreningen och VD för en ideell organisation för mänskliga rättigheter. Han har en bakgrund inom ekonomi och politisk vetenskap och en MBA från Polytechnic New York.

Tomer har i sommar flyttat med familjen till Sverige.

- Länder och kulturer är olika. Med min starka tro på mångfald och inkludering ser jag min flytt som en tillgång för nyskapande och innovationskraft då olika perspektiv möts, säger Tomer Feffer.

Tomer efterträder Henrik Wulff som nu tillträtt rollen som ansvarig för Bayers verksamhet i Mellanöstern med bas i Dubai.