05.04.2018

Polska läkare besöker svenska barnmorske- och ungdomsmottagningar

I mitten av april kommer ett 30-tal polska läkare till Karolinska sjukhuset för att studera hur Sverige arbetar med preventivmedel och kvinnohälsa. Besöket syftar till att öka kunskaperna och stärka den kollegiala relationen.

Bayer har tillsammans med Karolinska Institutet och ett antal barnmorskemottagningar och ungdomsmottagningar i Stockholm bjudit in ett 30-tal polska gynekologer till Sverige. Syftet med besöket är att öka kunskaperna om preventivmedelsrådgivning och se hur arbetet går till i Sverige. De kommer också att få vara med och lära sig praktiska moment som exempelvis insättning av spiraler.

- Preventivmedelsrådgivning är ett område där vi ligger långt framme i Sverige. Det handlar både om tillgång till säkra och effektiva produkter och att kunna hantera dem korrekt, säger Inger Hildingsson, sälj och marknadsansvarig inom Kvinnohälsa på Bayer.

Läkarna kommer till Sverige i två omgångar i mitten på april. En dag kommer deltagarna att få en teoretisk utbildning vid Karolinska Institutet som är världsledande inom kvinnohälsa. Den andra dagen kommer de att besöka olika mottagningar i Stockholms län, där de får lära sig hur arbetet går till ute i vården i Sverige.

- Vi ser det som en skyldighet att hjälpa till att öka kunskapen om preventivmedelsrådgivning. Bayers förhoppning med detta initiativ är att utveckla ett fortsatt utbyte mellan våra länder, säger Inger Hildingsson.

Besöket äger rum på Karolinska Universitetssjukhuset Solna 13-14 april och 19-20 april.