03.01.2018

Klargörande kring utredning om kopparspiraler

Med anledning av den senaste tidens medierapportering om biverkningar av kopparspiraler vill Bayer klargöra hanteringen och förmedla fakta om produkten.

I olika medieartiklar har det skrivits om ett pågående ärende hos Läkemedelsverket rörande kopparspiraler. Ärendet är föranlett av patienters inrapporterade biverkningar avkopparspiralen NovaT 380, som tillverkas av Bayer.

Bayer tar alla inkomna rapporter om biverkningar på största allvar. Till oss inkomna rapporter om biverkningar från våra produkter vidarebefordras till Läkemedelsverket enligt gällande regelverk.

En ökning av antalet inkomna rapporter har gjort att Läkemedelsverket öppnat ett ärende kring Nova T 380. Detta ärende pågår nu och hanteras i dialog mellan Läkemedelsverket och Bayer. Eftersom vi inte vill föregripa Läkemedelsverkets slutsatser i ärendet kommenterar vi det inte mer än så.

Ett antal fakta runt kopparspiraler bör ändå förmedlas för att inte rapporteringen i media ska leda till obefogad oro hos allmänheten.

- Kopparspiraler är en mycket väl beprövad preventivmetod. Den har i flera decennier använts av kvinnor i Sverige och andra länder. Den aktuella modellen NovaT 380 har funnits på den svenska marknaden sedan 1997.

- Omkring 150 000 kvinnor i Sverige brukar idag en kopparspiral.

- Som vid de flesta medicinska behandlingar finns en risk för biverkningar. För kopparspiraler är den så kallade säkerhetsprofilen välkänd från olika studier och klinisk erfarenhet i hela världen.

- Om man upplever biverkningar från sin kopparspiral bör man ta kontakt med sin barnmorska eller gynekolog och i samråd med denne överväga åtgärder, exempelvis att ta ut kopparspiralen.

Uppdatering:
Läkemedelsverket har den 1 februari meddelat att de avslutat ärendet. Läs mer