04.09.2017

Intervju med Henrik Wulff inför NLS Days

Den 12-14 september pågår Nordic Life Science Days, NLS Days, ett forum som attraherar många olika aktörer, från entreprenörer till etablerade globala företag som Bayer. Här är intervju med Henrik Wulff, VD för Bayer i Sverige, som också publiceras i DN:s Life Science bilaga inför NLS Days.

 

Mest innovativa life science-företag

2016 rankades Bayer som världens mest innovativa life science-företag av BCG. Det är det enda globala bolaget som forskar för att förbättra hälsan hos såväl människor, djur och växter. Sedan starten för 150 år sedan har Bayer varit med om en hisnande tillväxt och bidragit till medicinska framsteg som förebygger och behandlar sjukdomar hos allt levande. Under de senaste åren har utvecklingen varit revolutionerande med bland annat DNA-teknik som gör att arvsanlag för sjukdom kan avlägsnas.

– Det finns delade meningar om man ska ändra på arvsmassa. Men det är inte ny teknik som bestämmer vad som är okej eller inte. Beslutet ligger hos oss människor. Vi vill lyfta fram diskussionen i det öppna rummet och involvera beslutsfattare och allmänheten, säger Henrik Wulff, vd för Bayer i Sverige.

Möta stora utmaningar i världen
 
Om 30 år har jordens befolkning ökat från sju till cirka tio miljarder människor. Men redan nu står vi inför flera utmaningar. Bland annat behöver världsproduktionen av livsmedel öka med 60 procent under de närmsta åren.

– Vi vill förbättra hälsa och hjälpa till att mätta den växande befolkningen. Vi tar fram nya lösningar för att lantbrukare runt om i världen ska få en produktivare jord och bättre grödor. Det innebär bland annat vi ger dem en möjlighet att använda växtskyddsmedel som är skonsamma för miljön.

Genom ny kunskap och teknik har vi möjlighet att vara friskare och leva längre. Ett barn som föds i dag lever i genomsnitt 106 år – och mycket har förändrats sedan Henrik Wulff var liten.

– Jag är 60 år och känner mig fortfarande frisk och kry, men när min far var i samma ålder var han en gammal man. Det är otroligt fascinerande och spännande att se allt som man kan göra i dag – och kommer att kunna göra i framtiden.

Internationellt nätverk

För att ta fram nya och innovativa lösningar har Bayer byggt upp ett internationellt nätverk av forskare. De samarbetar också med ledande universitet, offentliga forskningsinstitutioner och partnerföretag som kompletteras med bland annat inkubatorer och vetenskapshubbar. Utvecklingen går snabbt och Henrik Wulff berättar att vi sannolikt kommer att kunna bota de flesta cancersjukdomar inom 20 år.

Tillsammans för bättre liv

– Jag vill lyfta fram hur viktigt det är att involvera allmänheten i frågor kring innovation och etik. Nya möjligheter gör till exempel att det går att välja bort barn som har sjukdomar eller defekter redan i fosterstadiet. Men vi måste lyfta fram diskussionen i samhället för att kunna ta ställning utifrån både vetenskapliga och etiska grunder. Tillsammans kan vi förbättra livet.