02.03.2018

Hållbar prevention ger ökad frihet för Världens kvinnor

Enligt Världshälsoorganisationen (WHO) saknar mer än 200 miljoner kvinnor tillgång till preventivmedel, främst i utvecklingsländerna. Detta trots att efterfrågan är stor och stadigt ökar.

Bayer har i över 50 år stöttat familjeplaneringsinitiativ i mer än 130 länder. Ett av dessa projekt startade 2009 i samarbete med United States Agency for International Development (USAID) och kallades Contraceptive Security Initiative. Projektets syfte har varit att skapa tillgänglig, billig och stabil prevention till kvinnor i Afrika söder om Sahara.

En säker prevention

I många länder får kvinnor som inte har egna resurser preventivmedel genom offentliga program och biståndsorganisationer. Med en växande medelklass i många U-länder passar inte den typen av program. Kvinnor med jobb och normala inkomster har inte möjlighet att bevaka distributionsställen med långa väntetider.

Även om kvinnorna har råd att köpa preventivmedel så är den totala mängden preventivmedel begränsad. Tanken bakom projektet är att alla ska ha möjlighet att köpa sina egna preventivmedel, oavsett hur utvecklat landet hon bor i är.

Långsiktigt och till överkomligt pris

Genom projektet blir moderna p-piller distribuerade till apoteken till en lägre kostnad. Tillverkningskostnaderna täcks ändå av priset vilket gör att utbudet styrs av efterfrågan hos kvinnorna i landet. Bayer är det enda företag som på detta sätt kan erbjuda hållbara preventionslösningar, från tillverkning och distribution ända ut till konsument.

Den här tillgången på preventivmedel är inte beroende av donationer eller bidrag, vilket gör att varubrist sällan uppstår. De lokala grossisterna och apoteken har ett egenintresse i att ha varorna i lager eftersom deras inkomst kommer från att de är en del i Bayers distributionskedja. Detta gynnar både lokalbefolkningen och ekonomin i landet.

Preventionsprojektet har lanserats i elva afrikanska länder, däribland Etiopien, Uganda, Tanzania, Rwanda, Ghana, Kenya og Malawi, med lyckat resultat. Bayer ser fram emot att fortsatt kunna bidra till hållbara lösningar för prevention, vart än behoven finns.

Att kunna planera sin graviditet ger både ekonomisk och social frihet, minskar barnadödligheten och förbättrar kvinnors hälsa och position i samhället.