27.02.2018

Future of Life – Bootcamp med Bayer

Hur kommer livet att vara i framtiden? Det ska studenter från fem olika universitet och högskolor i Stockholm undersöka vid en bootcamp, en slags Mashup, i april. Stockholm School of Entrepreneurship är arrangörer tillsammans med Bayer.

Vi blir allt äldre och allt fler i världen. Hur kommer livet att se ut i framtiden? Hur förändrar tekniken våra livsvillkor och vår uppfattning om hälsa? Hur påverkar det oss som människor och hur ska vi hantera dessa möjligheter på bästa sätt?

Den 19 – 22 april arrangerar vi och Stockholm School of Entrepreneurship (SSES) en bootcamp med temat ”Future of Life” . Där ska studenter med vitt skilda inriktningar ta sig an dessa stora och svåra mänskliga frågor. Det blir en Bayer Mashup i fyra dagar!

Det kommer handla om AI och robotar, DNA-kartläggning och medicinska möjligheter. Allt utifrån ett globalt framtidsperspektiv.

Arbetet och resultaten kommer att följas med stort intresse av oss på Bayer.

För mer information om bootcampen https://www.sses.se/event/life/