19.04.2017

Bayer startar Facebook-sida om preventivmedel

Många är idag osäkra på hur olika preventivmedel fungerar. Bayer vill öka kunskaperna genom en ny Facebook-sida ”Om preventivmedel”.

 

Preventivmedel är ett område som det kan vara svårt att prata om. Många känner idag inte till hur olika slags preventivmedel fungerar, hur säkra de är eller vad man behöver tänka på vid användning. Bayer Sverige har nu tagit initiativ till att öka kunskaperna om preventivmedel genom att starta en Facebook-sida som heter just ”Om preventivmedel”.

- Vi ser att många yngre har extremt dålig koll på hur preventivmedel fungerar. Det verkar nästan som att skolorna har slutat med sex- och samlevnadsundervisning. Den här Facebook-sidan fyller ett behov att kunna ställa frågor och diskutera kring olika slags preventivmedel, säger Elisabeth Rehnman, produktchef och ansvarig för sidan på Bayer.

Facebook-sidan har varit igång på försök i drygt en månad. Planen är att göra sidan till en bred plattform för saklig information kring preventivmedel.

Länk till sidan.

Se även hemsidan www.ompreventivmedel.se

För mer information, vänligen kontakta:

Daniel Claesson, Communication Manager, 073-305 87 95