09.11.2017

Bayer inleder samarbete med startup-bolaget Coala

Bayer Sverige inleder ett samarbete inom hjärtsjukvård med medicinteknikbolaget Coala Life AB. Samarbetet syftar till att fler människor ska få behandling tidigt och därigenom undvika hjärtinfarkt och stroke.

Coala Life är ett svenskt, snabbväxande startup-bolag inom digital hälsa. Bolaget är baserat på mångårig forskning och utveckling och har digitala lösningar för monitorering och diagnostik av hjärtat. Bolaget har utvecklat Coala Heart Monitor som möjliggör tidig upptäckt av hjärtsjukdomar och gör det enklare sätt att följa hjärtat över tid.

Nu inleder Bayer Sverige och Coala life ett samarbete inom hjärtsjukvård. Samarbetet kommer innebära att Bayers representanter även kan visa Coala Heart Monitor.

Idag beräknas underdiagnostiseringen bland hjärt- och kärlsjukdomar ligga på ungefär 25 procent. Enbart i Sverige uppskattas att det finns 300 000 personer som inte fått diagnos än. Många liv kan sparas då hjärt- och kärlsjukdomar är den vanligaste dödsorsaken i världen.