[TBD]

[TBD] Forskning och utveckling hos Bayer

[TBD - max 200-250 characters] Våra medarbetares innovationer och kunskaper skapar grunden för vår framgång som företag. Vi driver innovation genom att kontinuerligt utveckla nya molekyler, teknologier och affärsmodeller i våra forskningscentra, investera i forsknings- och utvecklingsprojekt, stödja våra medarbetares utveckling och utöka våra aktiviteter genom förvärv eller samarbeten med externa partner. Att stärka vår innovativa kapacitet gör det möjligt för oss att ta oss an vår tids samhällsutmaningar och samtidigt vara lönsamma.

Under 2014 spenderade vi totalt 3 574 miljoner euro (2013: 3 406 miljoner euro) på forskning och utveckling. Det är detsamma som 8,5 % (2013: 7,9 %) av försäljningen. Antalet medarbetare i världen som arbetade med forskning och utveckling var cirka 14 000

Förutom att investera i forskning och utveckling främjar Bayer en innovationskultur som baseras på att vara öppen för nya strategier och ett internt tvärvetenskapligt samarbete. Vi bygger ett nationellt och internationellt nätverk av enastående forskare för att ytterligare öka vår expertis och utökar detta nätverk genom samarbete med externa partners.

Våra samarbeten och allianser med ledande universitet, offentliga forskningsinstitutioner och partnerföretag kompletteras med inkubatorer, crowdsourcing och vetenskapshubbar i Asien och USA för att genom öppen innovation ta del av den forskningen som pågår utanför Bayer. Några av våra samarbetsprojekt stöds av offentlig finansiering.

Att stärka forskningen inom life science

Bayer är det enda globala företaget som forskar för att förbättra hälsan hos såväl människor som djur och växter. Genom ett systematiskt och intensivt samarbete mellan forskare över divisionerna skapas ny kraft. Forskarna samarbetar i projekt som involverar centrala biologiska processer, såsom genreglering och energiomsättning. Syftet är att utveckla bättre förståelse för sjukdomar, dechiffrera verkningsmekanismer, personanpassa behandlingar eller förklara resistensmekanismer. Man använder också gemensamma teknologiplattformar. Dessa projekt har sedan 2012 fått stöd från Bayers interna fond ”Life Sciences Fund” och implementeras oftast tillsammans med externa partner.

Metabolism-detektiver: Dr. Julian I. Borissoff och Dr. Mark-Christoph Ott (från vänster till höger) analyserar kemiska detaljer i metabolismen hos människor, djur, växter och mikroorganismer för att spåra nya mål för aktiva substanser.

 

Utgifter för forskning och utveckling 2001-2014

 

Ett pålitligt, globalt skydd av immateriella rättigheter är en förutsättning för ett innovationsföretag som Bayer. År 2015 ägde vi ungefär 54 000 giltiga patentansökningar och patent över hela världen i samband med 5 500 skyddade uppfinningar.