Innovativa tekniska lösningar

Bayer främjar forskning kring teknisk utveckling. Vår strategi är baserad på tre nyckelkompetenser; utveckling av innovativa tekniska lösningar och plattformar, optimal och kostnadseffektiv produktionsdesign samt verktyg och stöd för säker och effektiv tillverkning.

Vi investerar i teknisk utveckling

Formulering och efterbehandling

Formulering och efterbehandling

Konceptuell och teknologisk processdesign och utveckling från ett starkt interdisciplinärt perspektiv.

Anpassade analytiska lösningar

Anpassade analytiska lösningar

Screeningsystem och koncept inom Life Sciences R&D tex inom automatisering, fluorescence imaging, proteinanalys.

Bioteknologiska processer

Bioteknologiska processer

Utveckling, scale-up, överföring, optimering och implementering av bioteknologiska processer.

Databiologi

Databiologi

Stöd av R&D-processer genom modellering och simulering.

Kemiska processer

Kemiska processer

Optimering och utveckling av producktionsprocesser. Framtida tillverkningskoncept.