Öppna för bra idéer

Open Innovation hos Bayer

Att komplettera vår egen expertis med kunskap och kreativitet hos partners inom akademi och industri är en integrerad del av Bayers innovationsstrategi. Företaget erbjuder många olika former av samarbeten genom hela värdekedjan, från traditionella licensieringsavtal till strategiska forskningsallianaser och public-private partnerships liksom crowdsourcing.

Ge liv åt bra idéer

Bayer’s globala initiativ inom open innovation inkluderar en rad framgångsrika crowdsourcing och samverkansprojekt liksom inkubatorn CoLaborator™. Tillsammans med smarta hjärnor utanför Bayer utvecklar vi nya behandlingsmöjligheter för att hjälpa patienter och genererar nya idéer inom växtskydd.

Olika sätt och program

Bayer har flera olika program för finansiering och stöd till forskare och institut, startup-företag och utvecklare inom digital hälsa och teknik runtom i världen. Erbjudanden finns också, beroende på projekt och program, kring stöd med arbetsplats och expertis av Bayers forskare inom life science.

Vi är öppna för bra idéer. Vilken är din?

Är du forskare, entreprenör, expert inom digital hälsa eller innovatör söker du kanske samarbete och finansiellt stöd. Det går att läsa mer om vilka möjligheter som finns på Bayers nya Open Innovation hemsida.

Har du en innovativ idé? Här kan du läsa mer om olika program och ansökningsprocesser.

> innovate.bayer.com