Banbrytande innovationer inom Life Science

Vad skulle vara ett stort språng, ”leap”, inom vetenskapen? Leaps by Bayer strävar efter paradigmskiftande genombrott inom life science som fundamentalt kan förbättra världen till det bättre.

Göra det omöjliga möjligt

Leaps by Bayer siktar på att övervinna de enorma utmaningar som mänskligheten står inför inom hälsa och jordbruk. Vissa människor kallar dem omöjliga. Vi kallar dem språng. Omfattningen av vårt uppdrag kräver ett helt nytt tillvägagångssätt som stäcker sig bortom konventionella gränser. Vi ökar markant omfattningen av den investering, risk och tillit som behöver ingå.

Partnerskap med Norrsken Foundation i Sverige

Leaps by Bayer har 2018 ingått ett partnerskap med svenska stiftelsen Norrsken, Europas största hubb för entreprenörer som jobbar med att lösa världens stora samhällsutmaningar. Syftet är att främja innovation och utveckling av företag och organisationer som bedöms kunna ha positiv inverkan på samhället.