Forskning & Utveckling

Medicinska framsteg för patienters skull

Hälsa är ett kärnområde för oss. Bayer främjar en innovationskultur över landsgränser och forskningsområden, vilket resulterar i allt från världsberömda läkemedel till högteknologiska plattformar, från innovativ diagnosteknik till veterinärmedicinska läkemedel.

Upptäckten av nya läkemedel i divisionen Pharmaceuticals fokuserar på områdena kardiologi, onkologi, oftalmologi, hematologi, radiologi och gynekologi. Vi bedriver forskning på flera platser, framförallt i Tyskland, USA, Japan, Finland och Norge.

Inom Consumer Health, utvecklar vi receptfria läkemedel, kosttillskott och produkter som förbättrar hälsa och välbefinnande. Områdena rör värk, matsmältning, hudvård, allergi och förkylningssymtom samt fotvård och solskydd. Vi fokuserar på produktutveckling som utgår från konsumenters önskemål. Det handlar om nya beredningsformer, förpackningar och tekniska lösningar. Vi arbetar också för omklassificering av receptbelagda läkemedel till receptfria. Forskning och utveckling sker främst i USA, Frankrike, Tyskland och Kina.

Inom divisionen Animal Health fokuserar vi forskning och utveckling på antiparasitmedel, antibiotika och läkemedel som behandlar icke-infektionssjukdomar och alternativ till antibiotika för infektionsbehandling. Vi strävar efter bättre hälsa och välmående för sällskapsdjur och lantbruksdjur genom innovationer som även inkluderar digitala lösningar. Vi arbetar också för att minska smitta mellan djur och människa. Forskning sker framförallt i Monheim i Tyskland men även i USA, Nya Zeeland och Brasilien.