Forskning och utveckling

Forskning och utveckling hos Bayer

Innovation är grunden till utveckling och vårt uppdrag “Science for a better life”. Vi definierar innovationer som nya lösningar som ger värde för kunder och samhälle. Våra aktiviteter fokuserar på innovativa produkter genom forskning och utveckling. Vi arbetar också med innovation av processer, tjänster och affärsmodeller.
Med våra innovativa lösningar svarar vi mot de globala utmaningarna kring medicinsk vård och livsmedelsförsörjning. Vi gör det genom forskning och utveckling i världsklass och applicering av nya teknologier.

Förutom att investera i forskning och utveckling främjar Bayer en innovationskultur och tvärvetenskapliga samarbeten. Vi bygger ett internationellt nätverk av enastående forskare för ökad expertis.

Våra samarbeten och allianser med ledande universitet, offentliga forskningsinstitutioner och partnerföretag kompletteras med inkubatorer, crowdsourcing och vetenskapshubbar runtom i världen för att genom öppen innovation ta del av den forskningen som pågår utanför Bayer. Några av våra samarbetsprojekt stöds av offentlig finansiering.

Stark forskningen inom life science

Bayer forskar brett för att förbättra hälsa hos såväl människor som djur och växter. Forskare samarbetar i projekt som involverar centrala biologiska processer, såsom genreglering och energiomsättning. Syftet är att utveckla bättre förståelse för sjukdomar och dess verkningsmekanismer, personanpassa behandlingar eller förklara resistensmekanismer. Man använder också gemensamma teknologiplattformar.
Forskning och utveckling för människor, djur, växter och mikroorganismer.