Skapa värde för våra kunder

Innovation

Innovation
Med våra innovativa lösningar vill vi skapa värde för våra kunder och samhället inom områdena hälsa och näring. Våra aktiviteter bygger på egen forskning och utveckling och ett globalt nätverk av samarbetspartners och initiativ inom öppen innovation.

Områden för innovation

Innovation är integrerat i vårt arbetssätt och strategi. Med innovativa lösningar kan vi möta vår tids stora globala utmaningar med en växande och åldrande befolkning. En säker livsmedelsförsörjning och hälsovård ingår i vårt uppdrag: Science for a better life.

Initiativ inom innovation