För ett bättre liv

Socialt ansvar

Genom vår kärnverksamhet har vi en stor påverkan på social utveckling. För oss är det viktigt att bidra till samhällets framtida livskraft och skapa värde på flera olika sätt.

Inom ramen för vårt sociala ansvar gör vi investeringar inom vetenskap och utbildning, hälsa och sociala behov.

Syftet med projekten är att förbättra människors framtidsutsikter. Vi stöttar till exempel skolbarn och begåvade forskare och hjälper unga miljöarbetare över hela världen. Vi bidrar med hälsovård i mindre välbeställda länder och ger stora bidrag till sociala aktiviteter genom kultur och sport.

Läs mer här:
Utbildning och forskning
> Hälsa och sociala behov
Sport 
Kultur

Målet med projekten är att förbättra människors framtidsutsikter. Vi stöttar till exempel skolbarn och begåvade forskare och hjälper unga miljöforkaktivister över hela världen. Vi bidrar med hälsovård i mindre välbeställda länder och ger stora bidrag till social interaktion genom kultur och sport.

Globala aktiviteter

Bayer är den första privata samarbetspartnern i FN’s miljöprogram UNEP (United Nations Environment Programme) och hjälper till med att skapa uppmärksamhet kring hållbar användning av naturens resurser bland unga människor från hela världen.

Med dessa och många andra initiativ arbetar vi för att skapa ett bättre liv i i linje med vår mission: “Bayer: Science For A Better Life”.