Kärnområde

Livsmedel

Vår verksamhet inom jordbruk syftar till att bidra till en säker livsmedelsförsörjning i världen. Varje sekund ökar befolkningen med tre personer. År 2050 kommer vi enligt beräkningar att vara närmare 10 miljarder människor på jorden. Vi vill bidra till en säker tillgång till mat, nu och i framtiden. Det kan endast göras genom ett hållbart jordbruk.

Hållbart jordbruk

Som vi ser det är det vår uppgift att stödja lantbrukare i deras arbete för att öka skördar och samtidigt skydda miljön och förbättra livskvaliteten för bönder och deras familjer.

Rent konkret så utvecklar vi och implementerar innovationer inom fröer, växtskydd och tjänster. Den odlingsbara ytan på jorden per capita kommer fortsätta att minska i framtiden. Utmaningen är därför att producera mer på existerande jordbruksmark.

Genom exempelvis hybridformer av ris och raps kan mer skördas på samma landyta. Våra utvecklade växtvarianter har högre vitalitet och klarar sig bättre även när det är för mycket eller för lite vatten eller när det är lite näring i jorden.

Hållbart jordbruk

Ett hållbart jordbruk ger tillgång till näringsrika livsmedel till överkomliga priser. Vi är involverade i många partnerskap och initiativ för ett hållbart jordbruk: