Kärnområde

Hälsa

Bayer är ett life science-företag och hälsovård är därmed ett fokusområde för oss. Vi utvecklar innovativa produkter och lösningar som förbättrar människors livskvalitet genom att förebygga och behandla sjukdom.

Vi har receptbelagda läkemedel inom framförallt kardiologi, kvinnohälsa, onkologi, hematologi och oftalmologi. Bland våra receptfria läkemedel finns exempelvis värktabletter, allerigmediciner och hudvårdsprodukter. Varje år investerar vi stora summor i forskning och utveckling av nya behandlingar. Vi vill att alla människor ska få del av den medicinska utvecklingen, oavsett var man bor i världen.

Vi samarbetar också med olika partners för olika hälsoprogram runtom världen. Vi bidrar exempel vis med preventivmedel i program för familjeplanering och donerar aktiva ämnen till Världshälsoorganisationen WHO i kampen mot Afrikansk sömnsjuka och Chagas sjukdom.

I partnerskap med andra arbetar vi med produktutveckling mot sjukdomar som överförs via myggor såsom malaria, denguefeber och Zikavirus. Vi bidrar också i utvecklingen av produkter för sjukdomar som försummats, så kallade neglected diseases.