Vår strategi

Hållbar utveckling

Våra produkter och innovationer bidrar till att lösa de stora globala utmaningarna kring hunger och ohälsa. Vi arbetar för en hållbar utveckling.

Ekonomisk framgång är en förutsättning för att långsiktigt kunna driva utvecklingen framåt. Vår strategi syftar till att uppnå ekonomisk tillväxt med ansvar för miljö och samhälle. Vi mäter våra framsteg i ambitiösa hållbarhetsmål.

Lönsam strategi

För att uppfylla vårt uppdrag ”Science for a better life” behöver vi arbeta hållbart. Vi vill skapa värde för människor och djur, samhälle och oss som företag - nu och i framtiden. Det enda sättet att trygga vår framtida verksamhet är bra produkter som är säkra i tillverkning och användning. Hållbarhet ger därmed ekonomisk mening för Bayer. Det är ingen isolerad del utan integrerat i vår verksamhet.

Grunden i vår hållbarhetsstrategi är:

  • ansvarsfulla affärsmetoder som minskar våra risker och
  • nya affärsmöjligheter för oss att skapa ekonomiska, miljömässiga och sociala fördelar

Globala insatser

Bayer har skrivit under på att arbeta mot globala hållbarhetsmål såsom U.N. Global Compact och Responsible Care™ och bidrar bland annat i till World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) och U.N. Sustainable Development Goals (SDGs).