Vårt bidrag till

Hållbarhet

Hållbarhet

För Bayer betyder hållbarhet att vi formar en bättre framtid. Hållbarhet är integrerat i vår verksamhetsstrategi och del i vårt dagliga arbete.

Vi menar att grunden för en hållbar utveckling är att uppnå balans mellan ekonomi, socialt ansvar och miljöhänsyn. Vi vill säkerställa långsiktiga ekonomiska framsteg genom utveckling av innovativa produkter - samtidigt som vi sparar resurser, hanterar miljön på ett ansvarsfullt sätt och bidrar globalt till att upprätthålla ett hälsosamt och mänskligt samhälle.

Våra kärnområden

Bayer är ett life science-företag med mer än 150 års historia och kärnkompetens inom hälsa och jordbruk. Med våra innovationer bidrar vi till lösningar på några av vår tids stora utmaningar.