Crop Science

Genom forskning och utveckling strävar vi efter långsiktiga och hållbara lösningar

 

Crop Science är en global verksamhet som tack vare sin innovationsförmåga har en ledande position inom växtskydd, utsäde och bioscience.  Verksamheten omfattar både lantbruk och trädgård.

 

Bayers Crop Science division är ett av världens största företag inom insatsmedel till lantbruket. Genom forskning och utveckling arbetar Bayer för en förbättrad levnadsstandard och en stabilare livsmedelsförsörjning i världen. I vårt dagliga utvecklingsarbete strävar vi efter långsiktiga och hållbara lösningar världen över. Nyckeln till vår position är den expertis vi har inom forskning och innovation. Nya aktiva substanser och moderna teknologier löser morgondagens utmaningar för lantbruket.

Verksamhetsområden

 

 Crop Science består av tre enheter: Crop Protection, Environmental Science och Seeds.

Crop Protection levererar lösningar som skyddar växter mot ogräs, sjukdomar och skadedjur samt skydd av frön.  

Exempel på produkter

  • Herbicider/Ogräsmedel: Atlantis®, Betanal®, Hussar®, MaisTer®, Sencor®
  • Fungicider/Svampmedel: Proline®, Infinito®, Teldor®
  • Insekticider/Insektsmedel: Confidor®, Biscaya®
  • Betningsmedel: Gaucho®, Prestige®, Monceren®

 

Läs mer om produkterna på www.cropscience.bayer.se 

eller skicka ett mail till bcssverige@bayer.com.

Privatpersoner och professionella hittar här produkter för skötsel av gräsmattor och växter, medel för att bekämpa insekter och skadedjur i hemmet samt smittbärande djur och insekter som råttor, möss och mygg. 

Exempel på produkter för professionell trädgårdsskötsel:

Green Business produkter, insektbekämpning i och omkring lantbruksfastigheter (flugbekämpning), skadedjursbekämpning

  • K-Othrine®, Merit®, Racumin®
Exempel på produkter för privat trädgårdsskötsel: 
  • TRIM®, Keeper®, Animix®, Blåkorn®

Läs mer om produkterna och hitta nyttiga information på  www.bayer-es.se.
Har du frågor om produkterna, kan du också skicka ett mail till: bginfo@bayer.com.

Ett kompetensområde, som kommer med nya lösningar och framsteg inom bioteknologi, växtförädling och utveckling av hybrider. Allt med målet att förbättra kvaliteten på grödorna och därmed öka skördarna.
  • Nunhems® / Bayer Vegetable Seeds: Förädling av grönsaksfrön för den professionella trädgårdsskötseln

» Klicka här för mer information

Uppdaterad: 18.10.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×