Bayer AG's koncernledning

Koncernledningen

 
Werner Baumann
Chairman 

Johannes Dietsch 
Finance 

Hartmut Klusik*
Human Resources
Technology & Sustainability

Kemal Malik
Innovation
 
 
Dieter Weinand
Pharmaceuticals 
Erica Mann
Consumer Health

Liam Condon

Crop Science


 

* Labor Director

 


 

Bayerkoncernens direktion är ansvarig för att tillvarata alla organisationens intressen och att nå fortsatt tillväxt för företaget. Direktionens ordförande, Werner Baumann, samordnar det arbetet.

Direktionens viktigaste uppgift är att slå fast företagets strategi, fastställa budgeten och fördela resurserna. Den publicerar koncernens kvartalsrapporter och årsredovisningar och beslutar om tillsättningar av de viktigaste befattningarna inom företaget. Direktionen har också till uppgift att regelbundet, i tid och ingående informera styrelsen om alla frågor som rör planering, affärsutveckling och riskstyrning som är relevanta för Bayer AG.

Medlemmarna av koncerndirektionen väljs för en tid på högst fem år och kan därefter väljas om.


Uppdaterad: 02.05.2016  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×