P-PILLRETS HISTORIA

Vi tar ofta p-pillret för givet. Men det har faktiskt bara funnits i 50 år, och det var nära att det aldrig blev uppfunnet. P-pillret, som blivit en stark symbol för kvinnors sexuella frigörelse, har en spännande och brokig historia.

DET FÖRSTA P-PILLRET
I 1950-talets USA var preventivmedel förbjudet av den katolska kyrkan och fortfarande olagligt i många stater. Margaret Sanger, en kontroversiell kvinnorättsaktivist som länge haft sexualundervisning och sålt preventivmedel i smyg, slog sig samman med den stenrika aristokraten Katherine McCormick för att utveckla ett "magiskt piller" som hindrar kvinnor att bli gravida. De två hade samarbetat tidigare – Katherine hade hjälpt Margaret att smuggla in pessar i landet, vilket var ett mycket allvarligt brott på den tiden.

 

Katherine hade ärvt en förmögenhet efter sin man, och hon beslutade sig för att använda pengarna för att göra det magiska pillret verkligt. De två kvinnorna spårade upp två osannolika män med ett litet laboratorium som var perfekt för uppgiften. Den ena var Gregory Pincus, en biolog som kallades doktor Frankenstein efter att han provrörsbefruktat en kanin 1934. Den andra var John Rock, en katolsk läkare som var specialist på fertilitet – han hjälpte alltså kvinnor att bli gravida.

 

Trots sina minst sagt skilda bakgrunder brann de alla för samma sak: kvinnans rätt att själv bestämma när hon ska ha barn. Projektet var naturligtvis olagligt och de fick därför låtsas att de utvecklade ett läkemedel mot mensbesvär. För att undvika åtal fick mer omfattande tester utföras i Puerto Rico och Mexiko.

 

År 1957 började deras uppfinning att säljas i USA under namnet Enovid, ett läkemedel för "behandling av svåra menstruationsbesvär". På etiketten stod det: "Varning! Detta läkemedel förhindrar ägglossning." Inom två år hade mer än en halv miljon amerikanska kvinnor plötsligt "svåra menstruationsbesvär". Det var tydligt att det fanns en jättelik marknad för pillrets biverkningar.

 

Redan 1960 såldes p-pillret i stora delar av USA som ett preventivmedel. Marknaden växte i takt med att delstaternas lagar liberaliserades. 1962 använde miljontals kvinnor p-piller och 1964 valde en fjärdedel av alla par som använde preventivmedel just p-piller.

 

P-PILLRETS SVENSKA HISTORIA
Historien om hur det gick till när p-pillret introducerades i Sverige är en berättelse i sig. Den innehåller delar som svart försäljning av läkemedel, hårt lobbyarbete och uttryck för ett svenskt samhälle under stor förändring.

Under trettio- och fyrtiotalet pågick i Sverige ett socialt reformarbete. RFSU med grundaren Elise Ottesen-Jensen i spetsen var pådrivande när det gällde allmän sexualupplysning och avskaffandet av 1910 års lag mot preventivmedelsinformation. Samtidigt präglades denna tid av en ständig oro för graviditet hos unga människor, och abort tilläts endast mycket restriktivt. Under slutet av femtiotalet och på sextiotalet ökade därför kraven på jämställdhet och sexuell frihet. Könsroller och sexualitet diskuterades livligt. Men det fanns en ovilja att införa p-pillret i Sverige. Den hade delvis sin grund i en moralisk syn kopplad till abortmotståndet: kvinnor förväntades bli gravida och föda barn. Men det handlade också om en skepticism mot att långtidsbehandla friska, fertila kvinnor med läkemedel. Neurosedynkatastrofen, som uppdagades hösten och vintern 1961, fanns i färskt minne och hade lett till att kontrollen av läkemedel skärptes betydligt.

Trots motståndet fanns samtidigt krafter som arbetade för att p-pillret skulle införas. Kvinnorörelsen, och journalister som skrev positivt om p-pillret, påverkade opinionen, och till slut blev det aktuellt för Svenska medicinalstyrelsen, som godkände läkemedel, att ta ställning till pillret. Professor Barbro Westerholm som då var föredragande läkare i läkemedelsfrågor i styrelsen minns att det var en solig majdag, den där dagen 1964 när styrelsen gav sitt tillstånd till försäljning av p-piller i Sverige. Ett hormonellt preparat med preventiv effekt hade då funnits ett tag i Sverige, men precis som i USA några år tidigare var indikationen för att avhjälpa menstruationssmärtor.

 

Det första preparaten var Anovlar, Konluten och Lyndiol och innehöll mycket högre doser av östrogen och gulkroppshormon än dagens p-piller.  Framförallt var östrogennivåerna väldigt höga och ganska snart började läkevetenskapen misstänka att det var de höga doserna som ledde till de negativa biverkningarna. Redan 1962 kom första fallbeskrivningen som väckte misstanken att p-pilleranvändning kunde förorsaka blodproppar.

Effekterna av studien blev att östrogeninnehållet sänktes och nya preparat med lågdosöstrogen kom ut på marknaden. Sedan dess har pillren blivit säkrare samtidigt som hormondoserna är lägre. Dagens p-piller innehåller bara 5-10 procent syntetiskt progesteron och cirka 20-30 procent östrogen jämfört med de allra första p-pillren. Under sina femtio år har pillren utsatts för ständig granskning och larmen om dess biverkningar har varit många. Trots det har de ändå gett oräkneliga människor världen över möjlighet att planera sitt reproduktiva liv.

 

P-pillrets inverkan på förra seklets samhällsutveckling kan inte överskattas. Tidningarna Ny Teknik och Läkartidningen går till och med så långt att de utser p-pillret till en av förra seklets viktigaste innovationer, bland upptäckter som atombomben och TV:n. Och pillret fortsätter att påverka: i amerikanska tidningen Times lista över de tio viktigaste medicinska genombrotten 2007 hittar vi p-pillret, men i ny tappning.

 

2009anserades det första naturliga p-pillret baserat på ett syntetiskt ämne som omvandlas till naturligt östrogen i kroppen.

 

FAKTA: HISTORISKA PREVENTIVMEDEL
Att vilja skydda sig från oönskade graviditeter är självklart inget nytt fenomen. Metoderna har dock varierat genom historien:
• De gamla egyptierna använde sig av en liten kon av malda granatäppelkorn. Granatäpplen innehåller naturlig östrogen, så det är möjligt att medlet kan ha hindrat ägglossningen på samma sätt som p-piller.
• Ett recept skrivet på papyrus, daterat runt 1500 f Kr, talar om krokodilavföring, som kvinnan skulle föra in i slidan före samlaget, som preventivmetod.
• Kondomer tillverkades av alla möjliga material; sköldpaddskal, fårtarmar och fiskskinn. Först på 1800-talet kom latexkondomen.
• Casanova skall ha övertygat sina älskarinnor att använda citronhalvor innan älskogen för att undvika att bli gravida. Den sura miljön skulle då ha en spermiedödande effekt.

Källa: RFSU

 

 

 

Detta bakgrundsmaterial för media är framtaget av Bayer.

Uppdaterad: 21.09.2014  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×