Bayerkoncernens historia

Några milstolpar i koncernens historia

 

1863: Friedrich Bayer och Johann Friedrich Weskott grundar en färgämnesfabrik i Barmen, som 18 år senare ombildas till aktiebolaget Farbenfabriken vorm. Friedr. Bayer & Co.
 
1884: Kemisten Carl Duisberg inleder sin bana inom företaget. Under hans ledning skulle forskarna komma att göra banbrytande upptäckter.
 
1888: Den farmaceutiska avdelningen inrättas.
 
1899: Aspirin® registreras som varumärke och blir sedan världens mest framgångsrika smärtstillande medel.
 
1912: Huvudkontoret flyttas till Leverkusen.
 
1939: Bayers forskare Gerhard Domagk får Nobelpriset i medicin för sin upptäckt av sulfonamiders (Prontosil) antibakteriella verkan.
 
1972: Företaget byter namn till Bayer AG.
 
1988: Som första tyska industriföretag noteras Bayer AG på Tokyobörsen.
 
1999: Bayer uppmärksammar 100-årsdagen för Aspirin® genom att få professionella bergsbestigare att slå in det före detta huvudkontoret i Leverkusen och göra om det till världens största Aspirin®-förpackning – och få Bayer upptaget i Guinness rekordbok med tre rekord.
 
2000: Bayer blir världens största tillverkare av råmaterial till polyuretaner, genom att ta över Lyondell Chemical Company.
 
2001: Bayer tar över Aventis CropScience och blir ett av världens ledande företag inom växtskydd.
 
2001: Bayers ledning lägger den 6 december fram planer på att etablera självständiga dotterbolag som samtliga ska samlas under ett holdingbolag. Det var början till Bayer CropScience, Bayer HealthCare, Bayer Chemicals och Bayer MaterialScience.
 
2002: Bayer-aktien börsnoteras på New York Stock Exchange.
 
2003: Acetylsalicylsyra, den verksamma beståndsdelen i Aspirin®, tas upp på WHO:s lista över centrala mediciner.
 
2003: Levitra®, mot erektionsproblem, registreras i Europa. Levitra® är i dag registrerat i fler än 80 länder över hela världen.
 
2004: Bayer blir det första privatägda företag som etablerar ett partnerskap med UNEP (United Nations Environment Programme) på området unga och miljö.
 
2005: Bayer blir genom förvärvet av Roches OTC-del en av världens tre ledande leverantörer av receptfria läkemedel.
 
2005: Bayers kemiverksamhet inom Bayer Chemicals och en del av polymerverksamheten skiljs den 28 januari av till det nya bolaget LANXESS AG.
 
2005: I december godkänner den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA den av Bayer HealthCare och Onyx Pharmaceuticals, Inc. gemensamt utvecklade verksamma beståndsdelen Sorafenib (Nexavar®) för behandling av framskriden njurcancer.
 
2006: Bayer presenterar det nya interna initiativet Triple-i: inspiration, innovation, idéer, som ska få medarbetare över hela världen att delta i sökandet efter nya produkter, utveckling och affärsidéer.
 
2007: Bayer fullbordar förvärvet av Schering AG och blir därmed en av de ledande aktörerna på marknaden för specialmedicin.

2008: I juni blev Bayer nominerad i kategorin “Environmentally Friendly Technologies” av The Federation of German Indudtries (bdi). Användandet av den nya syre-depolariserade katoteknologin gör det möjligt att reducera energiförbrukningen och utsläppen av CO2.

2008: I oktober sattes världens största produktionsanläggning av MDI igång i Shanghai.

2009: I november genomförde Bayer CropsScience förvärvet av Athenix Corp., ett privatägt amerikanskt bioteknikföretag.

2009: I december vann ett Bayerteam det tyska Future Prize för utvecklingen av den nya antikoagulantian rivaroxaba (Xarelto).
 
Läs hela Bayers historik här.


Uppdaterad: 19.02.2015  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×