Anmälan av misstänkt biverkning

Bayer har skyldighet att samla information om biverkning i samband med användandet av våra produkter. Följande information efterfrågas:


     1. Patient (minimum: initialer eller kön eller ålder)
     2. Bayerprodukt
     3. Rapportör
     4. Beskrivning av biverkning


* obligatoriska fält

Meld biverkning
1. Patientens kön *


10.Får Bayerpersonal kontakta dig vid behov (för eventuell komplettering av information)?*

11. Är du hälsovårdspersonal (läkare, sjuksköterska, barnmorska, apotekare/farmaceut, tandläkare)?

Uppdaterad: 17.06.2014  Copyright © Bayer AB
http://www.bayer.com

Share this page on

Blogs and Microblogs

News

Bookmark Services

Close ×